ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ยุพิน (มั่งมี) โสภณชัยสิริ (นังเหมียว)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 3
อีเมล์ : amyupin.mimp@windowslive.net
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Mars Thailand
ตำแหน่ง : Asso
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 มี.ค. 2557,22:29 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.109.99


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล