ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 พ.ค. 60 เปิดทำการสอนสำหรับเด็กเตรียมความพร้อม-เด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-2)
วันที่ 8 พ.ค. 2560 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเติมฯ เปิดทำการสอนในระดับชั้นเด็กเล็ก (เตรียมความพร้อม 3 ขวบ) และ เด็กปฐมวัย (อนุบาลปีที่ 1 และ อนุบาลปีที่ 2)
04 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป