ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
203 ถนนเทศบาล 16   ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
เบอร์โทรศัพท์ (044) 311326
Email : n.pramoth@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

https://maps.google.co.th/maps?hl=th&tab=wl