ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุรีย์ฤภรณ์ เสมรบุณย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเสาวรักษ์ ครุธเเก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2