ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นางเรณู
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวไอลดา ชาญพิทยา
ครูผู้ช่วย