ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นางเรณู
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวไอลดา ชาญพิทยา
ครูผู้ช่วย