ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรพัฒน์ ศรีคำเวียง
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2559,11:09  อ่าน 694 ครั้ง
รายละเอียด..